Łuczkiewicz, P., Andrzej Michałowski, A. i Schuster, J. (2019) „Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie – Raum und zeit, Puszczykowo 16-18 maja 2018 roku”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), s. 317-319. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18100 (Udostępniono: 28czerwiec2022).