Domański, G. (2020) „Ze studiów nad dziejami klasztoru Kanoników Regularnych na górze Ślęży”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), s. 239–254. doi: 10.14746/sa.2019.60.9.