Kaczmarek, M. (2020) „Tadeusz Malinowski (1932-2018). Wspomnienie”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), s. 407–411. doi: 10.14746/sa.2019.60.18.