Grzesik, R. (2020) „ETNOGENEZA SŁOWIAN W POLSKICH KRONIKA CH ŚREDNIOWIECZNYCH”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), s. 41-51. doi: 10.14746/sa.2020.61.4.