Krzyżanowska, M. (2020) „ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), s. 67–84. doi: 10.14746/sa.2020.61.6.