Strobin , A. i Strobin, J. (2020) „ZAB YTKI ZE STOPÓW MIEDZI Z CMENTARZYSKA SKA NDYNAWSKIEGO W B RZYNIE, POW. PUCKI, W ŚWIETLE ANAL IZ METAL OZNAWCZYCH. UWAG I NAD SPOSOBEM POZYSKIWANIA SUROWCA W OKRESIE WĘDRÓWEK LU DÓW”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), s. 85-100. doi: 10.14746/sa.2020.61.7.