BANASZAK, D. i TABAKA, A. (2020) „ŚLADY WIERZEŃ POGAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE ZNALEZISK Z OSTROWA LEDNICKIEGO”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), s. 117–134. doi: 10.14746/sa.2020.61.9.