Kajkowski, K. (2020) „Jak historia badań nad religią Słowian może stać się historią rozczarowań1 – o poszukiwaniu rzeczywistości mitycznej i… etyce badacza. Uwagi na temat książki P. Szczepanika Rzeczywistości mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), s. 183–211. doi: 10.14746/sa.2020.61.12.