Grzesik, R. (1) „KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), s. 217-222. doi: 10.14746/sa.2020.61.14.