Gralak, T. (2021) „GDZIE PIENIĄDZ, TAM WŁADZA – CZYLI O TEORETYCZNYCH MOŻLIWOŚCIACH ROZPOZNANIA LOKALIZACJI GAJU LUGIJSKIEGO”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 19–48. doi: 10.14746/sa.2021.62.2.