Тараненко, С. (2021) „КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 49–70. doi: 10.14746/sa.2021.62.3.