Pawlicki, J. K. (2021) „NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 71-106. doi: 10.14746/sa.2021.62.4.