Machajewski, H. (2021) „W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 107–114. doi: 10.14746/sa.2021.62.5.