Pawlak, E. (2021) „SIEĆ OSADNICZA I SZLAKI KOMUNIKACYJNE NA ZACHÓD OD POZNAŃSKIEGO PRZEŁOMU WARTY W STARSZYCH FAZACH WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 115–146. doi: 10.14746/sa.2021.62.6.