Kajkowski, K. (2021) „«KRYZYS MONARCHI PIASTOWSKIEJ» I PROBLEM TZW. REAKCJI POGAŃSKIEJ OKIEM ARCHEOLOGA”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 193–216. doi: 10.14746/sa.2021.62.9.