Sawicka, J. (2021) „WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 217–232. doi: 10.14746/sa.2021.62.10.