Stempin, A. (2021) „NAJSTARSZE (XI-XII W.) FIGURY SZACHOWE WYKONANE W STYLISTYCE ABSTRAKCYJNEJ ARABSKIEJ Z TERENU POLSKI , NA TLE TRENDÓW EUROPEJSKICH ZWIĄZANYCH Z POCZĄTKOWYMI FAZAMI ADAPTACJI W EUROPIE”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 285–315. doi: 10.14746/sa.2021.62.12.