Przybył, M. (2021) „POLITYKA PIASTÓW ŚLĄSKICH I WIELKOPO LSKICH WOBEC TEMPLARIUSZY NAD ŚRODKOWĄ ODRĄ I DOLNĄ WARTĄ W XIII WIEKU ”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 329–345. doi: 10.14746/sa.2021.62.14.