Sulkowska-Tuszyńska, K. (2021) „KILKA UWAG O KOLORYSTYCE BAZYLIKI NORBERTANEK W STRZELNIE W XIII-XIV WIEKU”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 347–374. doi: 10.14746/sa.2021.62.15.