Pawlak, P. (2021) „STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 375–397. doi: 10.14746/sa.2021.62.16.