Karczewska, J. i Karczewski, D. (2021) „NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 399–412. doi: 10.14746/sa.2021.62.17.