Szczepanik, P. (2021) „Odpowiedź na recenzję Kamila Kajkowskiego: „Jak historia badań nad religią Słowian może stać się historią rozczarowań – o poszukiwaniu rzeczywistości mitycznej i… etyce badacza. Uwagi na temat książki Pawła Szczepanika Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, «Slavia Antiqua”, t. 61, s. 183-211». Albo o tym, jak napisać nieetyczną recenzję”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 413–434. doi: 10.14746/sa.2021.62.18.