Machajewski, H. (2021) „PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021)”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), s. 441–444. doi: 10.14746/sa.2021.62.20.