Łuczyński, M. (2015) „«Światowid » ze Zbrucza – kontrowersyjny symbol pogańskiej Słowiańszczyzny”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), s. 53–85. doi: 10.14746/sa.2015.56.3.