[1]
M. Krahel, „Atypowe zabytki szkutnictwa wczesnośredniowiecznego ze stanowiska 3 w Wolinie”, sa, nr 56, s. 231–255, sty. 2018.