[1]
J. Sikora, „O interpretacji etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych. Skandynawowie w państwie pierwszych Piastów i na Pomorzu?”, sa, nr 54, s. 61–96, cze. 2018.