[1]
A. Janowski i K. Zamelska-Monczak, „Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka”, sa, nr 57, s. 199–219, sty. 2016.