[1]
B. Gruszka i M. Kara, „Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych”, sa, nr 54, s. 241-265, cze. 2018.