[1]
E. Pawlak i P. Wawrzyniak, „Badania w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu, pow. kościański. Przyczynek do studiów nad sakralną architekturą romańską w Polsce”, sa, nr 58, s. 137–158, cze. 2018.