[1]
M. Kara, „Multidyscyplinarna konferencja naukowa w Poznaniu «Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej». Przegląd poruszonej problematyki”., sa, nr 58, s. 179–188, cze. 2018.