[1]
W. Chudziak, „Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu”, sa, nr 59, s. 197–222, luty 2019.