[1]
J. Sawicka, „Późnośredniowieczne naczynia z Międzyrzecza. Przyczynek do studiów nad pochodzeniem i użytkowaniem wyrobów szklanych”, sa, nr 60, s. 371–392, sty. 2020.