[1]
M. Krzyżanowska, „ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ”, sa, nr 61, s. 67–84, lis. 2020.