[1]
M. Teska, „MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE «TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO», POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU”, sa, nr 61, s. 213–215, lis. 2020.