[1]
R. Grzesik, „KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW”, sa, nr 61, s. 217-222, 1.