[1]
J. Sawicka, „WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY”, sa, nr 62, s. 217–232, lis. 2021.