[1]
P. Pawlak, „STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO”, sa, nr 62, s. 375–397, lis. 2021.