Andrzejewski, A. „Profesor Dr Hab. Leszek Kajzer (1944-2016)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 57, styczeń 2016, s. 9-12, doi:10.14746/sa.2016.57.1.