Bohr, M. „Szkieletowe Groby późnej Fazy Kultury Przeworskiej Z Czeladzi, Pow. Górowski. Uwagi O obrządku Pogrzebowym Kultury Przeworskiej Na Dolnym Śląsku”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56, styczeń 2015, s. 183-96, doi:10.14746/sa.2015.56.9.