Janowski, A., D. Popławska, S. Mazurek, i E. Szychowska-Krąpiec. „Nyckelharpa Z Wolina. Przyczynek Do Historii instrumentów Strunowych W średniowiecznej Europie”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56, styczeń 2015, s. 215-30, doi:10.14746/sa.2015.56.11.