Krahel, Marta. „Atypowe Zabytki Szkutnictwa wczesnośredniowiecznego Ze Stanowiska 3 W Wolinie”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56, styczeń 2018, s. 231-55, doi:10.14746/sa.2015.56.12.