Sikorski, D. A. „Komentarz Do Tekstu Krystyny Łukasiewicz”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56, styczeń 2015, s. 265-6, doi:10.14746/sa.2015.56.14.