Janowski, A. „ 478”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56, styczeń 2015, s. 267-73, doi:10.14746/sa.2015.56.15.