Mazuch, M. „Findings about the Early Medieval Fortification of the Mikulčice – Valy Acropolis”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 55, styczeń 2007, s. 7-65, doi:10.14746/sa2014LV.1.