Kara, Michał. „The Conquest Involving Viking War-Bands in the Process of the Piast State Formation”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 55, styczeń 2014, s. 125-43, doi:10.14746/sa2014LV.3.