Banasik, Wojciech. „Dagomea Mieszko”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54, czerwiec 2018, s. 21-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/11934.