Sikora, Jerzy. „O Interpretacji Etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków Elitarnych. Skandynawowie W państwie Pierwszych Piastów I Na Pomorzu?”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54, czerwiec 2018, s. 61-96, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/11935.