Janowski, A., i K. Zamelska-Monczak. „Sacrum – Profanum. Dwa żywoty Misy mosiężnej Z Santoka”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 57, styczeń 2016, s. 199-1, doi:10.14746/sa.2016.57.9.