Gruszka, B., i M. Kara. „Wybrane Znaleziska Ceramiki O Cechach Warsztatowych Ze Starszych Faz Wczesnego średniowiecza Z południowo-Zachodniej Wielkopolski I południowo-Wschodniej części Ziemi Lubuskiej W świetle Badań Specjalistycznych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54, czerwiec 2018, s. 241-65, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12475.