Jankowski, A. „Kilka Uwag O odważniku Z Domniemanym Znakiem Runicznym Znalezionej Na Górze Chełmskiej W Koszalinie.”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54, czerwiec 2018, s. 267-73, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12480.